รูปแบบการล่องเรือ
กิจกรรมบ้านพักรับจัดงาน
โอกาสพิเศษต่างๆ 
     
 
 เรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุค
(เจ้าแรกผู้บุกเบิกการล่องเรือ)
 
 
 
 
 
* วัน จันทร์-วันศุกร์ มีเรือออก 2 รอบ

- รอบแรก 12.30 น.
- รอบสุดท้าย 14.00 น.
   
       
   
*วัน เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

มีเรือออก 3 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่1 ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาที
วัดดอนหวาย-วัดท่าพูด-วัดไร่ขิง-วังปลา-บ้านไทยโบราณ

ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท


รอบแรก 10.00 น.    รอบสอง  11.30 น.
รอบสาม 13.00 น.   รอบสี่      15.00 น. 

รอบสุดท้าย 16.30 น.

     
     
       
 
*หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกรุณาโทรเช็คเวลาล่วงหน้าคะ*
       
   
เส้นทางที่ 2 ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที

วัดดอนหวาย-วัดท่าพูด-วัดไร่ขิง-สะพานโพธิ์แก้ว-ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย-วัดสรรเพชร-วัดเดชานุสรณ์-สวนสามพราน-วังปลา-บ้านไทยโบราณ

ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก50 บาท

เรือออก 2 รอบ

รอบแรก  10.45 น. รอบสอง 14.15น.

     
   
       
 
 


เส้นทางที่ 3 ใช้เวลา 2 ชม.

วัดดอนหวาย-วัดท่าพูด-วัดไร่ขิง-สะพานโพธิ์แก้ว-ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย-วัดสรรเพชร-วัดเดชานุสรณ์-สวนสามพราน-วังปลา-บ้านไทยโบราณ

ผู้ใหญ่
120 บาท เด็ก60 บาท

เรือออก 2 รอบ

รอบแรก
12.30น. รอบสอง 13.30น.

มีเรือเช่าเหมาลำ หลายขนาด
 12,60,80,100  ที่นั่ง
     
 
 
       
 
 
           
Current Pageid = 9